Filmové dokumenty - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
Projekty
IQ kids: Vytvorme filmový dokument

Iniciatíva IQ kids prostredníctvom svojho portálu začala spoločne so žiakmi základných a stredných škôl nakrúcať filmové dokumenty. Prostredníctvom nich organizátori predstavili Slovensko, krásne mestá, hory, rieky, ... jednoducho miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Projekt IQ kids je známy vďaka organizovaniu množstva aktivít pre nadané a talentované deti.
Prečo sme sa rozhodli ísť „za školu“?
Hlavným zámerom je fakt, že škola by nemala slúžiť „len“ ako vzdelávacia inštitúcia, tj. poskytovať vzdelávacie služby. Myslíme si, že škola je predovšetkým (aj) o vnútornej motivácii žiakov, ich osobné záujmy, a školské vyučovanie musí byť obohatené aj o mimoškolské aktivity. Práve prostredníctvom týchto aktivít sú žiaci obohatení o nové informácie (vedomosti, ktoré nie vždy nájdu v knihách), ale aj sociálne vzťahy, spoločné záľuby, rešpektovanie spolužiakov, individuálna i skupinové práca jednotlivca, správanie, afektívne a kognitívne vlastnosti členov skupiny, atď. Vzhľadom na úspešnú realizáciu predchádzajúcich projektov „za školou“, prostredníctvom mimoškolských aktivít, veríme, že tento projekt nakrúcania prinesie so sebou množstvo pozitívnych prvkov do práce i záujmov žiakov.

Alec je ich vzorom
„Alec v divočine“, toto je názov kolekcie DVD, ktoré si organizátori pozreli pred samotným nápadom natočiť dokument na Slovensku (www.alecinwilderland.com). Sú to cca 23 minútové dokumenty, ktoré zachytávajú Aleca (amerického chlapca) v rôznych komplexných scénach, ktoré zahŕňajú cestovanie Amerikou, Austráliou, južnou Afrikou, Mexikom, ... . Tieto „malé dokumenty“ predstavujú rôzne časti Zeme, oboznamujú divákov so životom v danej časti krajiny, (niekedy) aj drsnými podmienkami prežitia, podnebím, zvieratami, ... za sprevádzaním Aleca po krajine.

Sľubujú jedinečnosť
Aj napriek obľúbenosti amerických dokumentov Aleca, sľubujú organizátori IQ kids jedinečnosť slovenských dokumentov. Rozhodli sa ponechať „voľnosť“ pri natáčaní dokumentov, tj. žiadne skúšky, ale priame točenie filmu, ktoré bude pozostávať tak z vedomostí mladých protagonistov o danej lokalite, ako aj vlastných skúseností, názorov či pocitov. Prvé natáčanie je naplánované na máj 2015, a uskutoční sa vo Vysokých Tatrách, cieľom je Štrbské pleso a Tatranská Štrba. Ďalšie lokality organizátori nechcú dopredu prezrádzať, isté je že to budú aj mnohé slovenské mestá, pohoria a rieky, kde zablúdia ich kamery. Nemenej zaujímavým je fakt, že za kamerou sa taktiež ocitnú žiaci základných a stredných škôl, ktorý tieto dokumenty budú nakrúcať. V úvode sa počíta s 3 mladými kameramanmi, ktorí sú autormi mnohých „mini filmov“.

Alec prisľúbil pomoc – motivoval mladých tvorcov
Pri samotnom spustení „slovenského projektu natáčania dokumentov“ organizátori IQ kids oslovili aj samotného „profesionála“ Aleca, ktorý podporil organizátorov i mladých umelcov v tomto zámere. S prianím všetkého len a len najlepšieho Alec obdaroval náš tím DVD kolekciou svojich dokumentov, a zároveň poslať aj rôzne samolepky, informačný materiál o svojich výpravách a prívesky pre mladých umelcov.

Organizátorom projektu s celoslovenskou pôsobnosťou IQ kids je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke projektu www.iqkids.sk.
Vysoké Tatry
Vyšné Ružbachy
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah