Fotospomienky - Mladý fotograf

Mladý fotograf
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Prejsť na obsah
O nás
Fotospomienky

Začiatky projektu Mladý fotograf siahajú do roku 2004/2005 - vznik ako záujmového útvaru na ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Prvý rok fungovania fotokrúžku sa na práci v ňom podieľa 40 prihlásených žiakov, ktorí sa zúčastňujú prvých výletov do okolia Sabinova. V školskom roku 2005/2006 je to už 70 žiakov, čo je viac ako 1/10 z celkového počtu žiakov.

Naše aktivity pokračovali v Prešove a napokon sme sa od roku 2015 naspäť vrátili do Sabinova, kde pôsobíme vďaka Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a každoročne pripravujeme rôzne akcie pre žiakov základných a stredných škôl regiónu Šariš.
Začiatky v Sabinove
Foto - žiaci prešovských základných škôl
Mladý fotograf - projekt Rozumieme nadaným (od roku 2015)
MLADYFOTOGRAF.SK
portál mladých fotografov regiónu Šariš
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Copyright © 2018 - Mladyfotograf.sk.sk. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah