Fotospomienky - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
Mladý fotograf
Fotospomienky
Začiatky projektu Mladý fotograf siahajú do roku 2004/2005 - vznik ako záujmového útvaru na ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Prvý rok fungovania fotokrúžku sa na práci v ňom podieľa 40 prihlásených žiakov, ktorí sa zúčastňujú prvých výletov do okolia Sabinova. V školskom roku 2005/2006 je to už 70 žiakov, čo je viac ako 1/10 z celkového počtu žiakov.

Naše aktivity pokračovali v Prešove a napokon sme sa od roku 2015 naspäť vrátili do Sabinova, kde pôsobíme vďaka Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a každoročne pripravujeme rôzne akcie pre žiakov základných a stredných škôl regiónu Šariš.
Mladý fotograf - projekt Rozumieme nadaným (od roku 2015)
Foto - žiaci prešovských základných škôl
Začiatky v Sabinove
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah