Mladý fotograf

Mladý fotograf
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Prejsť na obsah

Informačný portál, ktorý sa zaoberá fotografiou a aktivitami smerujúcimi k zmysluplnému využitiu mimoškolskej činnosti detí a mládeže so záujmom o prácu s dig. fotoaparátom a dig. fotografiou.

Projekt Mladý fotograf je informačný portál mladých fotografov (žiakov základných a stredných škôl) regiónu Šariš. Aktivity projektu Mladý fotograf realizujeme od 1. augusta 2010. Samotný projekt si kladie za dôraz plniť úlohu eliminácie a prevencie voči sociálno-patologickým javom a vyplnenia mimoškolského času pre deti a mládež.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Koordinátor projektu: Mgr. Ľuboš Lukáč
telefón: 0918 640 971, email: projektmladyfotograf@gmail.com
O projekte

Projekt Mladý fotograf vznikol v roku 2010 a je pokračovateľom fotokrúžku, ktorý pôsobil v Sabinove v roku 2004. Neskôr bol projekt realizovaný pod názvom foto-poznávací krúžok v meste Prešov, aktuálne je  projektom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2015 patrí projekt mladých fotografov medzi aktivity celoslovenskej inicatívy Rozumieme nadaným.

Od roku 2004 sme zorganizovavali vyše 500 rôznych akcií pre deti a mládež (výletov, fotovíkendov, campov, výstav, súťaží, projektov...), v ktorých sa vystriedalo viac ako 18 000 detí a žiakov základných škôl, gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.
Realizované aktivity

Projekt Mladý fotograf vznikol v roku 2010 a je pokračovateľom fotokrúžku, ktorý pôsobil v Sabinove v roku 2004. Neskôr bol projekt realizovaný pod názvom foto-poznávací krúžok v meste Prešov, aktuálne je  projektom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2015 patrí projekt mladých fotografov medzi aktivity celoslovenskej inicatívy Rozumieme nadaným.

Od roku 2004 sme zorganizovavali vyše 500 rôznych akcií pre deti a mládež (výletov, fotovíkendov, campov, výstav, súťaží, projektov...), v ktorých sa vystriedalo viac ako 18 000 detí a žiakov základných škôl, gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.
Projekt Mladý fotograf zaujal tisícky detí

Voľnočasová aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Fotografický krúžok vznikol v roku 2004 v Sabinove a o dva roky neskôr pod názvom foto-poznávací krúžok zaujal (aj) prešovských školákov. Projekt Mladý fotograf s dvanásťročnou tradíciou má za sebou stovky aktivít, tisícky účastníkov a môže sa pýšiť množstvom mladých odchovancov, ktorých práca je ocenená ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Jeden digitálny fotoaparát a štyridsať členov fotokrúžku, to boli začiatky mladých fotografov. Tie začali na základnej škole na Komenského ulici v Sabinove. Počas dvojročného pôsobenia v Sabinove sa počet mladých fotografov vyšplhal takmer ku stovke. Zásluhou vedenia školy a rodičov žiakov sa rozrástla fotografická technika a uskutočnili sa víkendové fotografovania žiakov v prírode za účelom spoznávania východného Slovenska.

Po dvoch úspešných rokoch začíname novú etapu plnú aktivít, tentokrát v Prešove. Už pod názvom foto-poznávací krúžok fotografujú mladí fotografi zo základných škôl na Šmeralovej a Lesníckej ulici. Začína sa jedinečná (nami vytvorená) celoslovenská internetová súťaž Fotografia očami detí. Výlety, fotografické víkendy, besedy s fotografmi, ale aj výstavy nami vytvorených fotografií prebúdzajú nejedno oko mladých i starších, laikov i profesionálov. Žiakov zaujmú výlety do blízkeho okolia (Jarabina, Stará Ľubovňa, Vyšné Ružbachy, Solivar, Lipovce, Drienica, Sigord), ale aj vzdialenejšej Bratislavy. Veľkou podporou je stretnutie mladých fotografov s Jurajom Jakubiskom, či nakrúcanie reportáže pre televíziu.

Od roku 2010 je projekt mladých fotografov určený žiakom základných škôl a stredných škôl. Projekt Mladý fotograf je súčasťou aktivít Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. K rôznym regionálnym projektom pribudnú aktivity celoslovenského charakteru. Internetová súťaž Fotografia očami detí, fotosúťaž spojená s výstavou Moja škola, moja trieda, projekt My sme tu doma zameraný na spoznávanie mesta Prešov, projekt Cesta z mesta, každoročné výlety do Bratislavy, neskôr aj Olomouca, Prahy a Štrasburgu. Leto spestrujú fotografické súťaže zamerané na dovolenky mladých fotografov a tzv. FOD campy určené nádejným fotografom. Nechýbajú poznávacie víkendové výlety a napokon aj vlastné projekty. Jedným z nich bol projekt Spoznávame Vysoké Tatry, prostredníctvom ktorého sme strávili desať víkendov v Tatrách. Výletov sa zúčastňujú aj rodičia detí, čo obohatí naše aktivity. Obľúbenými sa stanú športové víkendy i netradičné športy, ktoré zaujmú.

O projekte Mladý fotograf sa učia aj žiaci základných škôl. V učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom nájdete v učebnom texte úlohy súvisiace s projektom mladých fotografov a odkaz na portál mladých fotografov.
Od roku 2015 je projekt súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Prichádzame s novým projektom Výlety za „päťku“, Spoznávame Prešovský kraj a záujem o aktivity stúpa rok čo rok. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, fotografické súťaže, workshopy, podporujeme Klub nadaných detí Prešov, Logické sústredenie nadaných žiakov a mnohé ďalšie akcie.

Štrnásťročné pôsobenie projektu mladých fotografov zaujalo množstvo žiakov základných i stredných škôl. Teší nás záujem, napĺňa odhodlanie bývalých našich členov (dnes už dospelých ľudí), ktorí pomáhajú a navštevujú naše akcie doteraz. Mnohí z nich sú už pokročilými amatérskymi fotografmi, ale aj profesionálmi. Sú autormi nádherných fotografií, hudobných klipov i fotografmi vystavujúcimi svoje diela po celom Slovensku.
MLADYFOTOGRAF.SK
portál mladých fotografov regiónu Šariš
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Copyright © 2018 - Mladyfotograf.sk.sk. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah