My sme tu doma - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
Projekty
My sme tu doma
projekt prebiehal v školskom roku 2011/2012 pod záštitou poslanca NR SR Ondreja Mateja

Projekt Prešov: „My sme tu doma“ sa uskutočnil počas celého školského roka 2011/2012 pod záštitou poslanca NR SR Ondreja MATEJA a bol určený žiakom z tried pre intelektovo nadaných prešovskej „Šmeralky“. Netradičné spoznávanie mesta Prešov -  spoznávanie kostolov, vzdelávacích inštitúcií, histórie prešovských kultúrnych pamiatok, historických budov, návšteva divadiel, či zápasov prešovských futbalistov a hokejistov.
Nadané deti netradičné spoznávali Prešov
Netradičný sprievodca Prešovom, v podobe brožovanej príručky s textami a fotografiami nadaných detí, bol jedným z výstupov série aktivít My sme tu doma.

Podieľali sa na nich deti zo Základnej školy (ZŠ) na Šmeralovej ulici v Prešove. Pre žiakov všetkých základných i stredných škôl v meste bola vyhlásená nová fotosúťaž - Môj Prešov.

Prvého júna sa na „Šmeralke“ uskutočnila výstava víťazných prác. Je to je jedna z vecí projektu My sme tu doma, ktorého garantom je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov.

Jeho riaditeľa Ľubica Richmanová Fabišíková konštatovala: „Poskytujeme služby deťom v rôznych životných štádiách a situáciách. Väčšinou sa zaoberáme deťmi s poruchami správania a učenia. Avšak venujeme sa aj intelektuálne nadaným deťom, čo je radostnejšia časť našej práce. Po druhé je našou náplňou prevencia a tieto aktivity sú prevenciou voči drogovýcm závislostiam a sociálno-patologickým javom.“

Organizátorom projektu je učiteľ ZŠ Šmeralova Ľuboš Lukáč. „Momentálne sme niekde uprostred. So žiakmi sme navštívili napríklad exercičný dom, Kalváriu, Solivar, Sigord, Zlatú Baňu, zúčastnili sme sa zasadnutia mestského zastupiteľstva, ale navštívili sme i redakcie v meste,“ uviedol.

Nadané deti neobišli ani redakciu Prešovského Korzára.

Cieľom projektu žiakov základných škôl bolo spoznať 40 zaujímavých miest v meste Prešov. Súčasťou projektu bola fotosúťaž pre školákov: Prešov - moje mesto.
Spustenie projektu My sme tu doma!
Kalvária
Sigord
Planetárium + Médiá v Prešove
Sigord II.
Sigord III.
Krajský školský úrad + Prešovský parlament
Lipovce
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah