Výchovno-vzdelávací projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným určený žiakom základných a stredných škôl.
Mladý fotograf
Prejsť na obsah
Kto sme?
Projekt Mladý fotograf vznikol v školskom roku 2004/2005 - záujmový útvar na ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Prvý rok fungovania fotokrúžku sa na práci v ňom podieľa 40 prihlásených žiakov, ktorí sa zúčastňujú výletov do okolia mesta Sabinov. V školskom roku 2005/2006 je to už 70 žiakov, čo je viac ako 1/10 z celkového počtu žiakov.

Po dvoch rokoch fungovania v meste Sabinov - fotokrúžok žiakov končí a začína novú etapu fungovania - v meste Prešov. Foto-poznávací krúžok pôsobil spočiatku na ZŠ, Šmeralova 25 (počas rokov 2006-2010) a posledný rok svojho fungovania aj na ZŠ, Lesnícka 1 v Prešove. Počas pôsobenia na oboch školách sme usporiadali rôzne výlety, fotovíkendy, besedy s fotografmi a iné akcie pre deti. Zorganizovali sme aj niekoľko výstav fotografií (účasť na Bambiriáde, výstavy FOD - letná terasa Bizarre...). Od 1. augusta 2010 pôsobíme pod Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva sme zorganizovali celoslovenský internetový fotoprojekt /súťaž/ Fotografia Očami Detí a rôzne projekty s celoslovenskou pôsobnosťou (no najmä regionálneho charakteru Prešov-Sabinov).

Projekt Mladý fotograf nájdete (aj) v učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. V učebnom texte sa nachádzajú úlohy súvisiace s našim projektom:

Inšpirujte sa webovou stránkou htttp://www.mladyfotograf.sk/ a v skupinách navrhnite školský projekt zameraný na fotografovanie. Zopakujte si, ako urobiť plán projektu, stanoviť si ciele, rozdeliť úlohy a časový harmonogram.
Návrh projektu prezentujte pred triedou a potom spojte najlepšie myšlienky a nápady do jedného školského projektu.

V školskom roku 2021/2022 je projekt Mladý fotograf súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, podporujeme akcie Klubu nadaných detí Prešov, Logické sústredenie, Logickú olympiádu, Večer Talentov a netradičné vyučovanie nadaných detí.


Informácie o projekte Mladý fotograf

Foto-poznávací krúžok vznikol najprv v Sabinove, neskôr v Prešove. V školskom roku 2004/2005 sme začali pripravovať pre mladých nadšencov fotografie rôzne aktivity, workshopy, víkendové výlety a tábory. V roku 2011 fotografický krúžok ukončil svoje pôsobenie v meste Prešov. Ako sa nám odvtedy darí? Vynikajúco ...
Počas existencie projektu Mladý fotograf sme zrealizovali množstvo výletov, na ktorých sa "vyrobilo" tisíce fotografií. Ponúkame VÁM našu fotogalériu, v ktorej nájdete fotografie účastníkov výletov, projektov, besied, workshopov a rôznych záujmových podujatí.
Prostredníctvom projektu Mladý fotograf sme uskutočnili množstvo projetov pre deti a mládež, napr. My sme tu doma, Spoznávame Vysoké Tatry, FOD camp, Výlety za poznaním, ...
Ľuboš Lukáč


AUTOR PROJEKTU

pedagóg

Rajmund Petrík


LEKTOR
fotograf

Adam Brižek


LEKTOR
fotograf

Ingrid Storinská


KOORDINÁTOR

pedagóg

Created with WebSite X5
Návrat na obsah